cultstratbreak

Başlıktaki sözün modern yönetimin kurucusu Peter Drucker’a ait olduğu söylenir eminim duymayanınız da yoktur.Ben son günlerde kültür konusu üzerine çokça düşünüp bolca okuma yapıyorum.Özellikle Harvard Business Review ın Ekim sayısında Dale Carnegie ile hazırladığı “Kurum Kültürü” eki benim için oldukça faydalı bir kaynak oldu.

Kurum kültürü iş hayatına başladığım ilk yıllardan beri kafamı kurcalayan bir konu olmuştur.

 • Bazı şirketler nasıl bu kadar sağlam kurum kültürü yaratabilmiş?
 • Bazı şirketler neden kültür açısından baktığımızda başarısız ?
 • Kurum kültürünü değiştirebilmek mümkün mü ?
 • Kültürü kim nasıl oluşturur ?

gibi çeşitli sorular yıllar içinde çalıştığım tüm şirketlerde kendime sorup durdum.Bazen içinde bulunduğunuz şirket kültürüne çok doğan neredeyse hiç farketmeden adapte olurken bazılarında ise taşları bir türlü yerine oturtamamak, bir türlü benimseyememek gibi farklı durumları da yaşadığımdan kültürün çalışanlar için ne anlama geldiği konusu ile oldukça ilgiliyim.Konunun uzmanı değil sadece meraklısıyım o nedenle sizinle kültüre dair öğrendiğim bana ilgi çekici gelen noktaları paylaşacağım.

Öncelikle kültür dediğimizde aslen kastettiğimiz nedir hangi bileşenleri içerir biraz onu tanımlamak gerekiyor.Kültür bir kurumun yazılı olmayan sosyal düzeni içindeki her şeyi tanımlar.Farklı akademisyenler farklı açılardan tanımlar yapmış olsa da tüm tanımların 4 genel özelliği olduğundan bahsedebiliriz.

 • Ortak : Kültür ortak davranışlar,değerler ve kabullerden oluşur.
 • Her yere nüfuz eden : Kültür her kademenin içine işler.Kurum içinde yaygınlaşır.
 • Dayanıklı : Kültür zaman içinde değişime ve dış etkilere dirençli hale gelir.
 • Kapalı : Kültür bir nevi sessiz dil gibidir.

Kültürün farklılaşmasını sağlayan birbirinden farklı çeşitli boyutlar olabilir örneğin kurumun türü,endüstrisi ya da coğrafyası gibi ancak tüm bunlardan bağımsız olan iki önemli boyutun kültürü oluşturmakta en çok etkisi olduğunu söyleyebiliriz.Bunlardan ilki kurum içindeki insan etkileşimleri yani kurum içi ilişkilerin bağımsız ya da bağımlı olma durumuna göre kültür tarzı değişiklik gösteriyor.Diğer boyut ise değişime verilen yanıt yani statükocu ya da esnek olup olmama hali kültürün üzerinde en çok farkı yaratan ve kültür tarzını ayrıştıran bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor.

Harvard Business School ve Spencer Stuart’ın kültür üzerine yaptığı uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda insanların nasıl etkileşim kurdukları ve değişime nasıl yanıt verdikleri gibi 2 boyutu dikkate alarak sekiz farklı kültür tarzı belirlenmiş.

 1. Öğrenme : Keşfetmek,yaratıcılık ile tanımlanır.Çalışma ortamları yaratıcıdır ve yeni fikirlerin ortaya konulmasına destek olur.Liderler inovasyonu ve bilgiyi vurgular.Örneğin Tesla bu tarza oldukça uygun bir şirket.
 2. Keyif : Eğlence ve heyecanla tanımlanır.Çalışanlar neşeli,liderler espri anlayışına sahiptir.İnsanlar onları mutlu eden şeyleri yapar. Zappos keyif kültürüne oldukça iyi bir örnektir.
 3. Sonuçlar : Başarı ve kazanmayla tanımlanır.Çalışanlar başarı gücüyle bağlıdır.Liderler amaçlara ulaşmayı vurgular.
 4. Otorite : Güç,kararlılık ve cesaretle tanımlanır.Çalışanlar güçlü bir kontrolle bağlanır,liderler özgüveni ve otoriteyi vurgular. Huawei otorite kültürüne örnek şirketlerden.
 5. Güvenlik : Planlama,dikkat ve hazırlık ile tanımlanır.Çalışanlar korunmuşluk hissi ile bağlanır ,liderler gerçekçi olmayı vurgular.
 6. Yardımsever : İlişkilere ve karşılıklı güvene dayanır.Çalışanlar sadakat ile birbirine bağlıdır,liderler samimiyet ve takım çalışmasına vurgu yapar. Disney kültürü yardımsever olarak tanımlanabilir.
 7. Amaç : İdealizm ile tanımlanır.Çalışanlar sürdürülebilirlik ve topluluk bilinci ile bağlanır,liderler ortak idealleri vurgular.
 8. Düzen :Saygı ve ortak normlarla tanımlanır.Çalışanlar işbirliği ile bağlıdır,liderler ortak prosedürleri ve geçişten gelen adetleri vurgular.

Bu 8 farklı kültür tarzı farklı kombinasyonlarla bir şirket de bulunabilir.Bir tarz ağır basmakla birlikte onu destekleyen yine aynı yönde farklı tarzlar ile kültür kendi yönünü belirler.Üst yönetim farkında olarak ya da olmayarak çeşitli açıklamalarında kültürü oluşturan ana tarzları dillendirirler.Bu tarz konuşmalardan o şirketin kültürüne dair oldukça fazla ipucu gizli olabilir.

Kültüre dair anlatılacak daha çok farklı başlıklar var onları farklı bir yazının konusu olarak kenara alıyorum.Kasım ayı kültür ile ilgili organizasyonların yer alacağı bir ay olacak.Eğer siz de kültür konusuna meraklı iseniz bu 2 etkinlik tam size göre.

Ezgi

Yazar

Yorum Yaz