HR_Competency Model 2016 (1)

İK Yetkinlikleri Modeli 2015

2016’nın ilk araştırması zaman zaman benim de sorguladığım ve kafamı kurcalayan “İK profesyonellerinin ve departmanlarının başarılı olmaları için sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler nelerdir?” sorusuna yanıt vermeyi hedefleyen RBL Group ve Michigan Üniversitesi’nin, yaklaşık 30 yıldır, dünyanın insan kaynakları alanında yapılan en kapsamlı araştırmasıolan Global İnsan Kaynakları Yetkinlikleri Araştırması 2015.

Araştırma önceki yıllardan farklı olarak bu sene İK’nın şirketin finansal performansı üstündeki etkisi nedir? ve İK’nın şirketin finansal olmayan (intangible) metriklere bağlı performansı üstündeki etkisi nedir? sorularına da yanıt verecek şekilde dizayn edilmiş.

RBL Group’un Türkiye Ortağı Solid Consulting Partners tarafından açıklanan araştırma, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkede 30 binden fazla İK profesyonelinin, yöneticinin ve çalışanın katılımı ile gerçekleştirilmiş.Araştırmanın bir diğer ilginç noktası her sene araştırma sonrası bir kitap yayınlanması şu ana kadar yayınlanan 4 ; Türkçe’ye çevrilen 2 kitap bulunuyor.

 • İK Yetkinlikleri (HR Competencies)
 • İK Dönüşümü (HR Transformation)
 • HR From the Outside In: Six Competencies for the Future of HR
 • Global HR Competencies

Araştırma sonuçlarına göre :

 • Gelecek beş yılda şirketlerde İK’nin etkinliği artacak. Parayı ve insanı yöneten diğer her şeyi yönetir anlayışıyla şirket stratejilerini belirlemede İK liderleri üst yönetim ekipleri içinde öne çıkacak. (Buna geç bile kalınmadı mı ne dersiniz ben İK ya hakettiği değerin hala verilmediği görüşündeyim.)
 • İK profesyonellerinin sahip olmaları gereken en kritik yetkinlik; “Stratejik Konumlayıcı”. Artık İK’cılar, şirketin nereye gitmesi gerektiğini belirleyen ekipte ağırlıklarını arttıracaklar.

Araştırma, şirketlerin gelecek 5 yıl boyunca, İK profesyonellerini geliştirmek için 9 yetkinliği temel alacaklarını ortaya koydu.

 1. Stratejik Konumlayıcı: Şirketin yönünü tayin edecek.
 2. Güvenilir Aktivist: Çalışanları, stratejiyi gerçekleştirmek için harekete geçirecek.
 3. Paradoks Yöneticisi: Kısa-uzun dönem odak, merkezi-dağınık operasyon, değişim-istikrar, global-lokal, bilgi toplama-karar verme, şirketin menfaati-çalışanın menfaati gibi birçok paradoksu yönetmek için seçenekler arasından seçim yapacak.
 4. Kültür ve Değişim Yöneticisi: Şirketin en iyi müşterileri nezdindeki kimliğiyle örtüşen bir kültür yaratacak, kültürü değiştirmek gerektikçe bu değişimi yönetecek.
 5. İnsan Sermayesi Geliştirici: Yeteneği ve liderleri geliştirecek, performansı yönetecek, teknik yeteneği geliştirecek.
 6. Toplam Ödül Yöneticisi: Finansal ve finansal olmayan ödüllerle çalışanların yaşamlarını iyileştirecek.
 7. Teknoloji ve Medya Entegratörü: Yüksek performanslı bir organizasyon yaratmak ve onu sürdürülebilir kılmak için teknoloji ve sosyal medyayı kullanacak.
 8. Veri Analizci ve Yorumlayıcı: Doğru kararlar alınabilmesi için veri analitiğini kullanacak.
 9. Uyum Yöneticisi: Mevzuata ve etik kurallara uyarak uyum süreçlerini yönetecek.

Araştırmaya göre önmüzdeki 5 senede İK da yaşanacak değişiklikler ise şu şekilde :

 • İK faaliyetlerini, “belirlenen stratejiye göre” ayarlayan İK departmanlarının dönemi bitiyor. İK doğrudan stratejiyi belirleyen ekipte yer alacak.(Amin diyorum)
 • Şirkette yönetsel etkinliği artan İK liderlerini bundan sonra daha sık göreceğiz.(Temennilerin başında gelen bir gelişme)
 • Organizasyonun her yanına dokunan tek birim İK. Bu nedenle İK’nın neyi yapıp neyi yapamadığının şirket başarısı üzerindeki kritik etkisine daha çok şahit olacağız.(İK cıların da bunu gösterebilmek ve anlatabilmek adına çok çaba sarfetmesi gerekiyor yaptıklarımızı kimler biliyor ya da ne kadarını biliyor hiç düşündünüz mü ? )
 • Şirketin başarısını en az parasal göstergeler kadar, şirkete rekabet avantajı sağlayan; işveren markası ve inovasyon, hız, kalite gibi organizasyonel kabiliyetler yani “finansal olmayan” değerler daha fazla belirleyecek. Bunları da büyük oranda yöneten İK birimleri olacak.

Dünyada İK alanındaki en etkili fikir önderlerinden, RBL Group’un kurucu ortağı ve Michigan Üniversitesi Profesörü Dave Ulrich araştırmayı anlatıyor. İzlemenizi öneririm.

Ezgi

Yazar

Yorum Yaz