Capture

J.Welch,“Hiyerarşi herkesin yüzünü CEO’ya,poposunu da müşteriye döndüğü yerdir.” diye tanımlar hiyerarşiyi. Geleceğin organizasyonlarında hiyerarşi geçmişin tozlu raflarına karışacak gibi görünüyor. Malum Y jenerasyonu ve onu takip eden daha da genç jenerasyon artık yönetilmek ya da güdülmek değil birlikte çalışmak istiyorlar.

İşte bu istek hayatımıza yepyeni bir yönetim anlayışını sokuyor. Holokrasi olarak adlandırdığımız bu anlayışta piramit yok, müdür yok, direktör ya da türevi üst yönetici yok. 2007 de Brian Robertson tarafından örgütsel sistemlere getirilen bir uygulama olan Holokrasi Yunanca holon, kelimesinden gelir ki bu da “holos” yani “bütün kelimesinin karşıtıdır. Yani otonom ve kendine yeterli ancak parçası olduğu bütüne de bağımlı demektir.

Holokrasi için, bütüne bağımlı ancak otonom bir yapıda kendine yeterli bölümlerin hiyerarşisidir denebilir. Gücü ve yetkiyi geleneksel liderlikten alan bu yeni metodoloji bunu organizasyondaki tüm çalışanlara dağıtır. Holokraside unvan yoktur. Çalışanlar kendi yönlerini, kendi uzmanlıklarını seçer ve çalışmak istedikleri proje ekiplerinde yer alırlar.Çalışanlara ve ekiplere daha fazla otonomi verilir. Böylece herkes sorunlarını kendisi çözer. Bürokrasi de azalır.Organizasyondaki astlar ve üstler modeli değil takımlar ağırlıktadır. Herkes bir işi değil her işi yapar.Kararlar lokal olarak alınır. Holokraside roller vardır. Dolayısıyla herkes farklı işler yapabilir.

Düşüncesi bile içinizi ürpertti değil mi ? Oturulan kübik duvarlarını kaldırma ve açık bir kat planı düzenine geçiş bir yeterince zorlayıcı iken unvanları kaldırmak ? Yok artık daha neler..

En son ve en popüler holokrasi denemeleri tabi ki genç jenerasyonu cezbeden daha yalın bir organizasyonu tercih eden “start up” adını verdiğimiz ağırlıklı teknoloji üzerine uzmanlaşan küçük girişim firmalarında karşımıza çıkıyor.

Holokrasi uygulasının en can alıcı hayata geçiş örneğini dünyanın en büyük online ayakkabı alışverişi sitesi olan Zappos ta görebiliyoruz.Şirketin CEO su Tony Hsieh şirketi holokratik bir yapıya geçirdi ve bunun işe yaramayacağını düşünen 210 çalışanı ile yollarını ayırdı. Hsieh holokratik yapının dijital teknolojinin hakim olduğu bir çağda bir organizasyonu daha çağdaş ve etkin bir şekilde yönetmek için gereken yol olduğuna ikna olmuştu. Bu yeni düzenin çok fazla deneme ve hata ve zaman aldığını kabul eden Hsieh yine de sistemin çalışanları güçlendireceğine ve daha fazla girişimci gibi hareket edeceklerine aynı zamanda daha hızlı fikir akışı,işbirliği ve yenilik getireceğine inanıyor.

Diğer yandan çalışanların kaçınılmaz karışıklık ve başarısızlık olmadan kendi kendilerini yönetmeyeceği görüşü de bir diğer tartışma konusu. Holokrasi çok büyük bir deney ve mutlak ki her organizasyonda işe yaramayacak.Fakat yine de çalışanların işgücünde ve işyerinde yaşanan böylesi bir değişime kucak açması önemli.Denemeden bilemeyiz öyle değil mi ?

Ezgi

Yazar

Yorum Yaz