Capture

Eskiden bir çalışan şirketten ayrıldı mı o artık “eski” olurdu. Bir daha aynı şirkete geri dönmesi ihtimali yok denecek kadar az olur ve bu durum genelde tercih edilmezdi. Tabi eskiden iş değişiklikleri de bu kadar sıklıkla yapılmaz çalışanlar şirketlerinden genellikle uzun yıllar emek verdikten sonra emekli olurdu.

İşten ayrılma sürecinde kalpler kırılır, karşılıklı gücenmeler yaşanır hatta zaman zaman gidenin ve şirketin arkasından kötü şeyler söylenir. Çoğu zaman ayrılma esnasında hazır gidiliyor diye tüm etekteki taşlar dökülür, yılların birikimi , içe atmaları bir bir hatırlanır ve dile getirilir. Yani tabir-i  caiz ise  gemiler yakılır. Özellikle giden çalışanın ardından yarım kalan işler konusunda ekip arkadaşları ya da yöneticiler pek iyi hisler beslemez, zaten performansında da sıkıntı olduğundan dem vurulur. Ama artık devir değişiyor şirketler belirli bir olgunluk seviyesine ulaştıkça yaklaşımlar da değişmeye başlıyor. Yeni dönemin getirdiği değişen çalışma şartları ya da rekabet avantajı yaratma isteği şirketlerin gemileri yakmayan yani bumerang çalışanları talep ve tercih eder hale gelmesini sağladı.

İş hayatında “Bumerang” terimi işten ayrılıp yine aynı şirkete geri dönen çalışanları anlatmak amacıyla kullanılıyor.Yeni trend eski çalışanlarını ’mezun-alumni’ olarak adlandıran, kurduğu iletişim ağlarında ve düzenlediği etkinliklerde eski ve yeni çalışanları buluşturan, kısacası “potansiyel yeni çalışan” olarak görebilmek. Başka alanlarda, şirketlerde tecrübe edinip geri gelmeleri durumunda da zarar değil, yarar sağladıkları düşünülüyor. Dahası bir şirkete bir ya da daha fazla kez dönebiliyor olmaları, ilişkilerini iyi yönettiklerini, işlerinde üstün performans gösterdiklerini, kariyerleri üzerinde söz sahibi, etik davranmak konusunda başarılı kişiler olduklarını ve her tarafa güven verdiklerini gösteriyor ki bunların hepsi son derece pozitif özellikler.

Örneğin PwC Türkiye, çalışma ortamını “aile” olarak tanımlıyor, ayrılanları hiçbir zaman ayrılmış olarak görmüyor. Bumerang ismini verdikleri proje 2004 yılından bu yana kariyerlerine farklı sektörlerde devam etmeye karar veren eski çalışanları, rekabetçi ortamda edindikleri yeni tecrübe ve bilgilerini bir zamanlar çalışmış oldukları PwC ailesine dönerek uygulama, geliştirme ve paylaşmaya davet ediyorlar.

Bu çalışanların elbette bir takım avantajları ve dezavantajları olacaktır. Avantajları sıralarsak şirketin iş yapış şekillerine ve kurum kültürüne aşinadırlar, mevcut çalışanları ve müşterileri tanırlar, oryantasyon ihtiyacı olmaz, adaptasyon süresi ya hiç yoktur ya da oldukça kısadır. Dezavantajlara baktığımızda bir kere gittikleri için yine gitme ihtimalleri vardır, risk alma eğilimleri ve beklentileri daha yüksek olabilir, rakiplerden geri aldığınız bumerang çalışanların daha eleştirel olma ve kolay beğenmeme gibi ufak sorunları olabilir.

Konu dönüp dolaşıyor çalışanlarınızın ayrılma sürecinin ne şekilde yapılandırıldığına bağlanıyor.

Eğer şirket olarak bumerang çalışanlara değer veriyor ve dönmelerini istiyorsanız ayrılma sürecini şirkete geri dönebilmeyi mümkün kılan ve esnek bir yetenek fırsatı ağı yaratan bir şekilde tanımlamanız gerekiyor.Şirketler için bir yatırım ve takip gerekiyor ; çalışan bacağında ise ayrılırken gemileri yakmamak, dostça el sıkışarak belki bir gün geri dönme ihtimaline karşı kapıyı çarpmadan hafifçe aralık bırakıp çıkmak gerek.

Ezgi

 

Yazar

Yorum Yaz