mckinsey

Bu hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebi ile gündemime çalışan kadınları almak istedim.Son yıllarda şirketlerin gündemlerine hatta şirket hedeflerine kadın istihdamının girdiğini görüyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar acaba gerçek anlamda meyvelerini verdi mi ? İstenen noktaya geldik mi ? Bir kadın olarak işte bundan tam olarak emin değilim. Çabaları takdir etmekle birlikte daha fazla ve etkili adım atılması gerektiğini düşünüyorum.

McKinsey’in Lean In Vakfı’nın (Sheryl Sandberg Lean In)  ile birlikte yaptığı “Women in the Workplace 2018” raporunun sonuçlarını kendi yorumlarımla sizinle paylaşmak istedim. Bu rapor, mevcut sorunları inceleyen kapsamlı bir çalışma olduğu gibi, organizasyonların cinsiyet eşitliği sağlamak ve kadınların liderlik rollerindeki temsilini arttırmak için alabilecekleri temel aksiyonları da listeliyor. Amerika’da 279 şirket ve 64.000 çalışanın katılımı ile ortaya çıkan rapor bize çarpıcı sonuçlar sunuyor. Araştırma oldukça detaylı keşke Türkiye’de de böyle bir araştırma yapılsa ve ne durumdayız görme şansımız olsa. Bildiğimiz ya da artık kanıksadığımız sonuçları bu şekilde görmek belki biraz can acıtıcı olabilir.

 • Raporun en önemli bulgularından bir tanesi işe alımda ve içeriden terfilerde tüm şirketlerin kadın istihdamını arttırıcı yeni yollar bulması gerektiği yönünde.
 • Öncelikle dikkatimi çeken nokta, sürekli olarak altının çizilmesine karşın, çalışma ortamında cinsiyet eşitliği konusunda hala yeterli farkındalık seviyesine ulaşmamış olduğumuzu görmek oldu.
 • Liderlik rollerinde özellikle C Seviye denilen üst yönetim rollerindeki kadın sayısı %20 oranı ile maalesef hala yetersiz.Yönetim rollerine baktığımızda ise %38 kadın oranına %62 erkek oranı ile erkeklerin yönetim rollerindeki dominant duruşunu koruduğunu görüyoruz. Eşitlik için daha yol var gibi gözüküyor.
 • McKinsey’in araştırmasına dahil olan şirketlerin erkek çalışanlarının %50’den fazlası, liderlik rollerinde kadınların temsilinin oldukça iyi olduğunu düşünüyor ancak aynı şirketlerde üst kademe yöneticilerin sadece %10’u kadın. Yani ya erkek çalışanların büyük bölümü liderlik rollerinin %10’unun kadınlarda olmasını yeterli buluyor yada gerçek anlamda hiç bu konu üzerinde düşünmemişler ve gerekli farkındalığa sahip değiller.
 • Kadın ve erkek çalışanları yöneticilerinden aldıkları desteğin farklı seviyelerde olduğu sonucu ortaya çıkmış. Tabi ki kadın çalışanlara daha az destek olan yöneticilerden bahsediyoruz.
 • Kadın çalışanların üst yönetime erkek çalışanlara göre daha az erişimi olduğu ve bu nedenle terfi, atama, şirkette daha uzun süre kalma gibi konularda bu erişim  eksikliği nedeni ile erkeklerden daha geride olma durumunu da rapor ortaya koymuş.
 • Kadınların %64 ü için işyerinde mikro agresyon olarak tanımlanan cinsiyetçilik ya da ayrımcılık iş hayatlarının ne yazık ki bir parçası. Bu nedenle kendilerini kanıtlamak ve sahip oldukları yetkinlikler gösterebilmek adına daha çok çaba sabretmeleri gerekiyor.
 • Rapor özellikle teknik rollerde ve üst yönetim rollerinde kadınların “tek” olmasına da değinmiş. Araştırmaya katılan kadınların %40 ı işlerinde/ekiplerinde tek kadın olduklarını paylaşmış. Tek kadın çalışan olmanın tek erkek çalışan olmaya göre daha zorlu bir durum olduğuna da değinilmiş.
 • Kadınların büyük bir çoğunluğu cinsiyetlerinin öne geçmelerine engel olduğunu paylaşmış. Ben buna kendi adıma katılamayacağım ama tabi sonuçlar Amerika dan bunu da unutmamak gerek.
 • Kadınlar ücret artışları ya da terfi gibi konularda en az erkekler kadar talepkâr ancak her zaman erkekler kadar istedikleri sonuca ulaşamıyorlar. Araştırmaya katılanlar içinde talep etme oranı %75 erkeklere %71 kadınlar gibi yakın bir değerde çıkmış.
 • Kadın ve erkeklerin daha üst rollere geçmek ile ilgili farklı motivasyonları olduğunu ortaya koyan araştırma kadınların üst rollere geçtiğinde rol model olma , erkeklerin ise şirketin başarısına etki etme düşüncesi ile motive olduğunu paylaşıyor.
 • Şirketlerin büyük bir çoğunluğu cinsiyet eşitliği konusuna önem verdiklerini dile getirse de gerçekten şirketin öncelikleri arasına bu konuyu alan şirketlerin hala beklenen seviyede olmadığı gerçeği araştırmada da karşımıza çıkıyor.2017 de şirketlerin %90 ı cinsiyet eşitliğini gündemlerine alacaklarını söylerken 2018 de bu oran %84’e düşmüş durumda.
 • Araştırma bazı şirketlerin iyi örneklerine de yer vermiş. Örneğin Sodexo ve Airbnb nin bu konuyu bir iş modeli haline getirmesini paylaşmış.
 • Kadınların %39 u cinsiyet eşitliğinin yönetim için öncelikli olduğunu düşünürken erkelerde bu oran %47 olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuçlar Amerika’yı yansıtıyor genel resmi görmemizde faydalı elbette ancak 2 milyondan fazla kadının hâlen okur-yazar olmadığı, kadın istihdamının yüzde 29’de kaldığı canım ülkemde çalışma hayatındaki kadına eşitlik ne zaman gelecek? Ne zaman dersiniz ?

Ezgi

Yazar

Yorum Yaz