Capture

Kadınların birbirlerine ilham, fırsat ve güç vererek iş hayatına katılımını artırma amacıyla kurulan dijital kız kardeşlik ağı BinYaprak ve sosyal konulardaki araştırmaları yöneten Xsights iş birliğiyle Türkiye genelinde yapılan “Eşitlik Araştırması” birbirinden çarpıcı sonuçları ortaya çıkarmış. Kadınların istihdama katılımı ve bu konudaki kadın-erkek bakışını analiz etme hedefiyle gerçekleştirilen araştırma, kadınlarla erkekler arasındaki farkı da ortaya koyan bir çok sonuç sunuyor.Araştırmada,18 yaş ve üzeri, Türkiye genelini temsilen 750’si kadın, 750’si erkek olmak üzere toplam 1500 katılımcı ile telefon anketi yapılmış.Toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğinin yoğun konuşulduğu bu günlerde bu araştırmayı sizlerle paylaşıp irdelemek istedim.

Kadınların ekonomik bağımsızlığı olmalı mı?  Kadınların yüzde 71’i ekonomik olarak bağımsız olmaları gerektiğini düşünüyor. Bu düşünceye erkeklerin sadece yüzde 56’sı katılıyor, yüzde 16’sı katılmıyor ve yüzde 28’i kararsız… Kadınların yüzde 9’u ekonomik olarak bağımsız olmamalarını düşünürken, yüzde 20’si ise kararsız kalmış. Bu yüzde 29 luk kısım beni gerçekten düşündürdü.neden bu şekilde cevap vermişler onları bu cevabı vermeye iten temel nedenler bence sorgulanmalı.Kadınların yüzde 51’i, çalışmadıkları takdirde ülke ekonomisinin büyümeyeceği söylerken, bu fikre katılan erkeklerin oranı yüzde 37’de kalıyor. Bu soruya hayır cevabı veren kadınların oranı yüzde 20 iken, erkeklerin oranı yüzde 33. Kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 29’u ise bu konuda fikir beyan etmemiş.

Çalışmak kimin hakkı? İşsizlik ortamında, “Çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır” diyen erkeklerin oranı yüzde 42 iken kadınların yüzde 25’i bu fikri destekledi. Bu konuda karar veremeyenlerin yüzde 27-28 seviyelerinde ölçüldü. Bu sonuç, “kadının istihdama katılımı” konusunda kadınların farkındalığının erkeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.Çalışmak,üretmek,fayda sağlamak herkesin hakkı kadın ya da erkek diye ayırmanın anlamsızlığı üzerine konuşmak bile garip olur.

Çalışma hayatını bırakanlar geri dönmek istiyor mu? Halen bir işi olan kadınların yüzde 94’ü, erkeklerin ise yüzde 95’i çalışma hayatına devam etmek istediklerini belirtirken, daha önce bir işi olan ancak şu an çalışmayan kadınların yüzde 57’si, erkeklerinse yüzde 53’ü tekrar çalışmak istediğini belirtiyor. Çalışma hayatına geri dönmek istemeyen erkekler çalışmama nedeni olarak “emekli oldum, çalışmam gerekmiyor ve iş hayatındaki eşitsizlikler” cevaplarını verirken, kadınlar çalışma hayatına dönmek istememe nedenlerini “aileme vakit ayırmam gerekiyor, çocuğum oldu, evlendim ve eşim istemiyor” olarak belirtti. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise çalışmama nedeni olarak “evlendim ve eşim istemiyor” cevaplarının erkekler tarafından hiç söylenmemesi oldu.Çok ironik buraya özellikle bu videoyu koymak istedim.

Hangi cins daha iyi yönetici? “Erkeklerin kadınlardan daha iyi yönetici olduğu” ifadesine ise araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 40’ı, kadınların ise yüzde 26’sı destek veriyor. Bu konuyu desteklemeyen erkeklerin oranı yüzde 32 iken, kadınların oranı yüzde 50 oldu. Bu konuda karar veremeyen erkeklerin oranı ise yüzde 29 iken kadınların yüzde 24’ü kararsız kaldı.Bana göre yöneticilik becerilerini kadın ya da erkek ayırmadan kişilik özellikler ve liderlik becerileri ile değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olur .

Kadınlar neden çalışıyor? “Çalışmak sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna ekonomik özgürlük cevabını veren kadınların oranı yüzde 61 iken, erkeklerin yüzde 44’ü bu cevabı verdi. Kadınlar için çalışmak ekonomik özgürlük, aileye katkı ve özgüven demek.İşe yaramak,iyi hissetmek,sosyalleşmek,fayda sağlamak,fark yaratmak,mutlu olmak,başarmak daha nicelerini ekleyebilirim.

Kadın dostu şirketler ne yapmalı? Hem kadınların hem de erkeklerin yüzde 68’i kadın dostu şirketlerin tanıması gereken haklar içerisinde esnek çalışma saatlerini ilk sırada belirtiyor. Kadınların yüzde 54’ü çocuk bakımı için yardım gerektiğini düşünürken,  erkeklerin yüzde 34’ü bu fikre destek veriyor. Bu da kadınların çocuk bakımında kendilerini erkeklere göre daha sorumlu hissettiğini ortaya koyuyor.

Kadınlar lider olmalı mı? Kadınlara özel liderlik eğitim programları verilmesi gerektiğini düşünen kadınların oranı yüzde 33’te kalıyor.

Mentorluk ne kadar biliniyor? Mentorluk uygulamasını daha önce duymuş olduğunu belirten kadınların oranı yüzde 10’la sınırlı kalıyor, kadınların sadece yüzde 2’si mentorluk desteği alıyor. Tüm katılımcılara sorulduğunda, kadınların yüzde 39’u, erkeklerin ise yüzde 34’ü mentorluk desteği almak isteyeceğini belirtiyor.

Araştırma eşitlik anlamında daha atılması gercken adımlar olduğunu gösteriyor.Öncelikle kadınların kendi hakları için seslerini daha çok çıkarması ,haklarını daha çok savunması gerekiyor.Bir kadın olarak ben bu eşitlik farkındalığı savaşında kendimi bir nefer olarak görüyorum.Dilerim kadın ve erkek farketmeden herkes bu uğurda çaba göstetmeye en kısa sürede başlar.

Ezgi

Yazar

Yorum Yaz